Jaunsātu pagasta teritorija – 95,1 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 1008, uz 01.01.2015. - 984, uz 01.01.2016. - 982, uz 01.01.2017. - 958, uz 01.01.2018. - 932.

1945.gadā Grenču pagastā izveidoja Abavas ciema padomi. 1960.gadā Abavas ciemam tika pievienota Tumes ciema kolhoza „Pumpurs" teritorija, bet 1965.gadā - Zemītes ciema kolhoza „Zaļā zeme" teritorija. 1968.gadā Abavas ciemu pārdēvēja par Jaunsātu ciemu. Līdz 1975.gadam ciema centrs atradās Vecsātos. 1975. gadā Jaunsātu ciemam pievienoja daļu Aizdzires ciema teritorijas. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu.