Pūres pagasta ģerbonis

Pures_pagasts_Large

Pūres pagasta teritorija – 102,5 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 1569, uz 01.01.2015. - 1537, uz 01.01.2016. - 1482, uz 01.01.2017. - 1443, uz 01.01.2018. - 1441. 

Pūres pagasts atrodas ziemeļdaļā un robežojas ar Kandavas novadu, Sēmes, Jaunsātu un Zentenes pagastiem, platība –102 km2. Teritoriju šķērso Rīgas – Ventspils šoseja un dzelzceļš. Līdz novada centram Tukums – 20 km, līdz Rīgai – 86 km.

Vēsturiski pagasts atrodas starp Zemgali un Kurzemi, vietā, kur Abava met līkločus, un par tās apdzīvotību liecina Reiņu un Zviedru senkapos veiktie izrakumi, kuri attiecas uz dzelzs laikmetu (2.gt. pirms Kristus dzimšanas). 13.gs. Pūre ietilpst senajā Vanemas valstī, bet Pūres vārds –Pyrre – Livonijas vēsturē rakstīts 1230.gadā. Pūres muiža dokumentos pirmo reizi minēta 1407.gadā, kad tiek izlēņoti zemes gabali pie Abavas. No 1728.g. – 1920.g. Pūres muižā valda Rennes dzimta. 1921.gadā Pūres muižā izveido Valsts Dārzniecību, bet 1930.gadā – Pūres dārzkopības izmēģinājumu staciju (Pūres DIS). No tā laika Pūres vārds tiek saistīts ar augļkopību.

Pēc 1866.gada pašvaldību likuma, Pūres pagasts atbrīvojas no muižas aizbildniecības. Veidojot savu centru, uzceļ pagasta namu (1889), magazīnas klēti un skolu. 1925.gadā, pēc pašvaldību reformas, Pūres pagasts tiek iekļauts Tukuma apriņķī, bet 1950. gadā, pievienojot Daigones ciemu, - Kandavas rajonā. Pārmaiņas pagasta valdē notiek pēc 1940.gada. Reizē ar valdības pieņemto lēmumu par pašvaldību reorganizāciju, izpildkomitejām tiek dots rīkojums uzsākt zemes reformu, kā arī sastādīt "tautas ienaidnieku" sarakstus. No toreizējā Pūres pagasta 1941.gadā uz Sibīriju tiek izsūtīti 19, bet 1949.gadā –39 iedzīvotāji. Pēc izvešanām, jaunizveidotajos lauksaimniecības arteļos notiek pūrenieku masveida iestāšanās kolhozos. 1973.gadā pagasta teritorija tiek palielināta, jo tai pievieno daļu no Dzirciema. No tā laika pagastā ir apdzīvota vieta Lamiņi.

1994.gadā, reorganizējoties Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijai, izveidojas SIA"Pūres dārzi", Valsts Pūres DIS, SIA "Pūres cehs", ZKS "Pūres Grauds". No minētajiem uzņēmumiem nu jau vairāk kā 10 gadus sekmīgi strādā un attīstās uzņēmumi SIA "Pure Food" (bij. Pūres cehs), SIA "Pūres Dārzi" un AS "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija".

Tradīcija Pūrē audzēt augļu kokus, augļus, dārzeņus un elites graudaugu sēklas turpinās, jo ar šīm lauksaimniecības kultūrām nodarbojas vairākas zemnieku saimniecības..