Slampes pagasta teritorija – 155 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 2031, uz 01.01.2015. - 2020, uz 01.01.2016. - 1970, uz 01.01.2017. - 1932, uz 01.01.2018. -1875. 

Slampes pagasts tika izveidots 70-to gadu beigās, kad apvienoja vairākas tagadējā pagasta daļas. Pagasta teritorijā iekļāva Vīkseli (bijušo Slampes pagasta centru), Praviņu pagastu (Praviņas un Spirgus) un Ozolniekus (pirms tam bija Smārdes pagasta un starp Smārdes un Slampes pagastiem sadalītā Ozolpils pagasta teritorijā).

Pagasta teritorijā agrāk atradās divas muižas: Slampē un Vīkselē; kad izveidoja pagastu ar tagadējo teritoriju, arī Praviņu un Spirgus muižas. Savā laikā pagastā ir bijušas trīs vējdzirnavas un vienas ūdensdzirnavas. Vēl ir bijuši trīs krogi. Savukārt baznīca pagastā nekad nav bijusi, un pagasta iedzīvotāji galvenokārt apmeklējuši Džūkstes Evanģēliski luterisko baznīcu.