Tumes pagasta ģerbonis

Tume_1_Large

Tumes pagasta teritorija – 111,8 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 1847, uz 01.01.2015. - 1852, uz 01.01.2016. - 1806, uz 01.01.2017. - 1795, uz 01.01.2018. - 1763. 

Tumes pagasta reljefu veido Ziemeļkurzemes un Austrumkurzemes augstieņu sadure, starp kurām atrodas Slocenes senleja. Apvidū atrodama grants, dolomīts, māls, saldūdens kaļķis, kūdra. Lielākie ezeri ir Seklis (34 ha), Jumpravas un Sivēnu ezers. Pagasta teritorijas ziemeļu nomali apņem meži. Visi ceļi, kas iet no Tukuma, Tumes pagastā ved augšup, paverot ainaviski pievilcīgus skatus. Pauguri, Slocenes upe un tās senleja, Jumpravas un Sekļa ezeri, nelielie strauti un ūdenskrātuves padara pagasta vidi par daudzveidīgu un interesantu.

Ciemi: lielciems – Tume (ar viensētām Druvas, Pilsarāji, Strautiņi); mazciemi: Ezerkauķi (Sveikuļi, Ezerkauķi, Ērgļi); Gaiļi (Ūdri, Līči, Gaiļi); Krīvi (Svītes, Krīvi); Sēlīši (Sēlīši, Irbēni, Kalnapuri); Sloklejas (Zielāri, Puriņi, Beides, Legzdiņi, Sloklejas,Putniņi, Lonfeldi, Hartmaņi, Ābeles); Vecmokas (Dārīši, Vecmokas, Lācēni, Eglāji, Sarmas, Alejas, Ziedoņi, Muižnieki, Vītoliņi, Riekstiņi); Vilkāja (Kalēji, Avotiņi, Odiņi, Lejnieki); Zaķi (Zaķi, Bisenieki, Dūmiņi, Zaķu ķieģeļceplis); skrajciems – Daibe (Lapiņas, Apsītes, Rozītes, Kannenieki, Skultes, Āboltiņi, Puriņi, Zemturi, Rūķīši, Gabaliņi, Papardes, Daibes). Tumes pagasta Tumes ielas: Darbnīcu ceļš, Dārza iela, Ievu iela, Lauku iela, Liepu iela, Meža iela, Pasta iela, Saules iela, Skolas iela, Sporta iela, Strauta iela, Ziedoņa iela.

Padomju okupācijas varas iestādes 1941. gada  jūnijā un 1949. gadā kopā izsūtīja 43 iedzīvotājus.

Tumes pagastā nav nevienas baznīcas. Iedzīvotāji apmeklē dievkalpojumus Tukuma dievnamos. Pagasta teritorijā atrodas 6 kapsētas: Zibens, Ķīļu, Čomu, Luiku, Viksu, Gailīšu kapi.