Vieda diskusija TNDViedo materiālu un tehnoloģiju izmantošanai produktu radīšanā un pakalpojumu sniegšanā ir augsts neizmantotais potenciāls. Tas secināts Rīgas plānošanas reģiona projekta „EmpInno” ietvaros izstrādātajā pārskatā par viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu reģionā.

Lai pārrunātu ar uzņēmējiem un pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem problēmas un iespējas, Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Tukuma novada Domi aicina uz pēcpusdienas sarunu pie kafijas tases par viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu attīstīšanu. Tikšanās  notiks 13. decembrī plkst.14.45 Tukuma novada Domes Vitrāžu zālē (Talsu iela 4, Tukums). Šī būs pēdējā saruna četru diskusiju ciklā, kas katra veltīta kādam no prioritārajiem reģiona viedās specializācijas virzieniem.

Kā sadarboties uzņēmējiem, zinātniekiem un pašvaldībai, lai produktu attīstībā vairāk un veiksmīgāk izmantotu viedos materiālus, tehnoloģijas un inženiersistēmas? Kādi ir labās prakses piemēri, no kuriem gūt atziņas? Kā atrast savu nišu? Uz šiem un citiem jautājumiem un veiskmes stāstiem diskusijas pirmajā daļā dalīsies uzņēmumi – viens no tiem būs Ivars Reinhards ar “WWL Houses” pieredzi koka paneļu un moduļu ēku būvniecībā un eksportā. Savukārt otrajā daļā klātesošie tiks iepazīstināti ar izstrādāto pārskatu par viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu Rīgas plānošanas reģionā, fokusējoties uz viedajiem materiāliem, tehnoloģijām un inženiersistēmām, kā arī notiks diskusija.

Pasākumam var reģistrēties šeit.

Darba kārtība

Diskusiju cikla mērķis ir iepazīstināt Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības un uzņēmējdarbības speciālistus un attiecīgo viedās specializācijas jomu ekosistēmu pārstāvjus – uzņēmējus, pētniecības institūcijas u.c. – ar Latvijas viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu Rīgas plānošanas reģionā. Visas diskusijas veltītas kādai no Latvijas viedās specializācijas stratēģijas prioritārajām jomām – biomedicīnai, biofarmācijai un biotehnoloģijām; viedajiem materiāliem, tehnoloģijām un inžiniersistēmām; informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un viedajai enerģētikai.

Rīgas plānošanas reģions  īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014-2020. gadam projektu „Viedās specializācijas stratēģijā balstītu inovācijas un izaugsmes spēju stiprināšana vidēja izmēra pilsētās un reģionos / EmpInno”. Projekta mērķis ir veicināt izaugsmes iespējas un potenciālu viedās specializācijas prioritārajās jomās, balstoties uz palielinātu inovācijas nesēju kapacitāti viedās specializācijas pieejas pielietošanā reģionos un pašvaldībās.