Tiešraidē par:
- Plānoto Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju.
- Kurzemes ielas rekonstrukcija 1. un 4. kārta.
- Iedzīvotāju protesta akcija uz Raudas ceļa.
- Remontdarbi Rīgas ielā.
- Citi jautājumi.

 
Nākamā tiešraide 14. jūnijā plkst. 16:00

Jautājumus aicinām iesūtīt arī iepriekš: www.ej.uz/atbildTukums