Tiešraidē informēsim par Kurzemes ielas 1. kārtas pārbūves darbiem, maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju un citiem darbiem Tukuma pilsētā. Stāstīsim par azartspēļu zālēm Tukumā, kā arī atbildēsim uz iesūtītajiem iedzīvotāju jautājumiem.