Par nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisēm Tukuma novada pirmklasniekiem.

Tukuma novada Dome izsaka lielu pateicību SEB dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībai par nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisēm, kuras šogad tika dāvinātas visiem Latvijas pirmklasniekiem, tostarp arī 372 Tukuma novada pirmklasniekiem.
SEB dzīvības apdrošināšana jau pirms diviem gadiem izrādīja iniciatīvu un kopā ar Latvijas pašvaldībām dāvāja pirmklasniekiem nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises. Šogad, savā 70 gadu jubilejā, SEB dzīvības apdrošināšana dāvināja visiem Latvijas pirmklasniekiem nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu ar riska segumu 1000 latu apmērā, kas ir liels atbalsts tām ģimenēm, kuru bērni šogad uzsāka savas skolas gaitas.
SEB dzīvības apdrošināšanas polisi pret nelaimes gadījumiem šogad saņēma vairāk nekā 21 tūkstotis bērnu: Rīgā – 6852 bērni, Rīgas rajonā – 3697, Kurzeme – 2932, Zemgalē – 2832, Latgalē – 2744 un Vidzemē – 2075.