Aivars Volfs, kļūstot par Latvijas Republikas 10. Saeimas deputātu, no 2010.gada 4.novembra ir atbrīvots no Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieka amata.
Tukuma novada Domes 25.novembra sēdē deputāti, balsošanas rezultātā, par Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Induli Zariņu (nealgotais Domes priekšsēdētāja vietnieks).

Domes sēdē tika veikti grozījumi Tukuma novada Domes 29.04.2010. lēmumā „Par Tukuma novada Domes Iepirkumu komisijas pastāvīgo locekļu apstiprināšanu”, izslēdzot no komisijas sastāva Aivaru Volfu. Izmaiņas tika veiktas izveidotās Tukuma pilsētas zemes komisijas sastāvā, izslēdzot no tās sastāva A.Volfu un iekļaujot tās sastāvā Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieku Induli Zariņu.