SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes apauguma un lietošanas situācijas, kā arī to izmaiņu apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Tukuma novada pašvaldībā.
 
Apsekojums notiks no 2015. gada maija līdz oktobrim. Projekta nosaukums "LUCAS 2015", http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview .