No šā gada marta Tukuma novada pašvaldības policija reizi mēnesī rīkoja apmeklētāju pieņemšanas Tukuma novada pagastu pakalpojumu centros. Tā kā šajā laika posmā pieņemšanās netika novērota aktivitāte no pagastu iedzīvotāju puses, turpmāk pašvaldības policija iedzīvotāju pieņemšanas pagastos nerīkos.
Gadījumā, ja iedzīvotājiem ir nepieciešams tikties ar pašvaldības policiju, lūdzam ziņot pagastu pārvalžu vadītājiem vai sazināties ar Tukuma novada pašvaldības policiju pa tālr. 80205444 (bezmaksas), 26125050 (ekipāža).