IMG 9466  29.maijā Tukuma novada Domē notika pieņemšana skolēniem, kuriem visa gada laikā ir augsti sasniegumi mācību darbā, mācību olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un mācību priekšmetu konkursos, un viņu pedagogiem, kā arī skolēniem, kuri ar izciliem mācību rezultātiem absolvējuši 9.klasi vai 12.klasi. Kopumā tika uzaicināti 12 izglītības iestāžu vadītāji, 111 skolēni un 57 skolotāji.

Ar izciliem mācību rezultātiem pamatskolu (9.kl.) absolvēja: Pūres pamatskolas skolnieces – Ance Annija Konova, Kristiāna Rupeika, Paula Undīne Rožinska;Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolnieces – Agate Bērziņa, Laura Rancāne, Katrīna Lagzdiņa;Tumes vidusskolas skolniece – Elīza Apine;Tukuma 2.vidusskolas skolniece – Kristiāna Ramiņa;Zemgales vidusskolas skolniece – Ieva Pētersone;Tukuma 2. Pamatskolas skolēni – Ance Kazuša, Kēta Elizabete Siliņa, Nikola Gabriela Veisberga un Deivids Balodis.

Ar izciliem mācību rezultātiem vidusskolu (12.kl.) absolvējuši: Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēni – Vladislav Kroshkin, Margarita Matuļenko, Beāte Birziņa, Solvita Avota, Oskars Birģelis, Paula Ivanovaite, Rihards Mozaļevskis; Tukuma 2.vidusskolas skolēni – Laura Lauziniece, Toms Olands, Roberts Helmanis, Dace Kroņkalne; Irlavas vidusskolas skolnieks – Aigars Tjarve.

2014./2015. mācību gadā Tukuma novadā (Tukums, Jaunpils, Engure) notikušas 15 valsts 2. posma mācību priekšmetu olimpiādes, tai skaitā bioloģijas 9., 11., 12. klasēm un fizikas 9.-12. klasēm, informātikas 8.-12.klasēm un ģeogrāfijas olimpiādes 10.-12.klasēm tiešsaistes režīmā, 22 novada atklātās mācību priekšmetu olimpiādes, 7 valsts atklātās mācību priekšmetu olimpiādes un atklātie mācību priekšmetu konkursi valstī un novadā, kuros piedalījās 926 dalībnieki no Tukuma, Jaunpils un Engures skolām. Valsts nozīmes mācību priekšmetu olimpiādes tika organizētas 3 vai 4 kārtās – skolas, novada, valsts kārta un skolas, novada, reģiona, valsts kārta.

28 Tukuma un Engures novadu skolēni uzaicināti dalībai 12 valsts mācību priekšmetu olimpiādēs; 52 skolēni un 3 skolēnu komandas piedalījās 13 valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un valsts atklātajos mācību priekšmetu konkursos; 48 Tukuma, Jaunpils un Engures novadu skolēni piedalījās četrās atklātajās un reģiona atklātajās olimpiādēs.

Šogad 17 metodisko apvienību vadītāji, kopā ar savas apvienības skolotājiem sagatavoja olimpiāžu saturu, vērtēšanas kritērijus, kā arī nodrošināja darbu vērtēšanu. Metodisko apvienību vadītāji, skolu administrācijas un skolotāji, kā arī paši skolēni šo mūsu novadu iniciatīvu uzskata par labu un atbalstāmu, jo dalībnieki iegūst pieredzi un rūdījumu, skolotāji apmainās ar metodiskajiem materiāliem.

Nu jau par labu sadarbības tradīciju kļuvusi olimpiādes rīkošana Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2. vidusskolā un sākumskolā, Tukuma E.Birznieka – Upīša 1. pamatskolā, Tukuma 2. pamatskolā, Tukuma 3. pamatskolā. Paldies skolu kolektīviem par gādīgo, silto uzņemšanu – ir labi būt ciemos, kur esi silti gaidīts, viss ir tīrs un uzposts. Pie šādiem saimniekiem vienmēr ir vēlme atgriezties vēl un vēl. Sirsnība un sagaidītāju smaids atbrīvo jauno olimpiādes censoni no uztraukuma, bet skolotāju iedrošina iedvesmot savu audzēkni. Gaidīts jutās katrs olimpiādes dalībnieks. Paldies skolu administrācijām, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, nodrošinot ērtus darba apstākļus. Tikai kopīgi sadarbojoties un ticot mērķim mēs sasniedzam labus rezultātus un gūstam gandarījumu, apliecinājumu, ka mums ir gudri, mācīties griboši skolēni, talantīgi, radoši pedagogi un atbalstoši, saprotoši skolu direktori.

Skolēnu sasniegumi

Foto galerija