Pamatojoties Darba likuma 149.panta pirmo daļu, ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo atmaksāto atvaļinājumu, un to, ka darbinieku aizvietošana atvaļinājuma laikā ir nelietderīga dēļ apmeklētāju skaita samazināšanās vasaras mēnešos, slēgt apmeklētājiem:

1. Tukuma patversmi no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.augustam, nodrošinot patversmes pakalpojumu kopienas centrā „Rīti",
2. Invalīdu dienas centru „Saime" no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 9.augustam,
3. Dienas centru „Saimīte" no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 9.augustam.