Otrdien, 16,jūnijā plkst.14.00, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 28.pantu, tiks sasaukta Tukuma novada Domes ārkārtas sēde.

Sēdes tiešraide.
Sēdes darba kārtība:
1. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu.
2. Par naudas līdzekļiem.
3. Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata pilnveidošanu.

Lēmumu projekti