ML Tukums.1. Large MediumNo 5. oktobrabra līdz 12.oktobrim
Pirmdiena, 5.oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 Sporta komisija
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
16.00 Sanāksme par Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta stadiona publisku izmantošanu
17.00 Tikšanās ar iedzīvotājiem par sporta stadiona pie Tukuma 3.pamatskolas iežogošanu

Otrdiena, 6.oktobris
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija
10.00 Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
14.00 Sanāksme par afišu stendiem pilsētā

14.00 Būvvalde

Trešdiena, 7.oktobris
10.00 Projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” rīkota sanāksme Tukuma ledus hallē
10.00 Tikšanās ar LU studentiem par plānošanas dokumnetu izstrādi
11.00 Sanāksme par Vienotā dispečeru dienesta izveidi


Ceturtdiena, 8.oktobris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
13.30 Bāriņtiesas sēde

Piektdiena, 9.oktobris
17.00 Biedrības “Kandavas Partnerība” sanāksme par stratēģijas izstrādi Irlavā, biedrības „Irlavas interešu klubiņš” telpās
• 9.00 Piedzīvojumu un izaicinājumu spēle jauniešiem „Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus!” Durbes estrādē, Tukumā

Sestdiena, 10.oktobris
• 11.00 Ģimeņu diena Lestenes Tautas namā
• 12.00 Rīgas Amatniecības vidusskolas tekstilnodaļas darbu izstādes atklāšana Audēju darbnīcā
• 13.00 Interaktīvā pasākuma “Galdiņ, klājies!” sezonas atklāšana

Pirmdiena, 12.oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses conference
11.00 Komiteju materiālu apspriešanas sanāksme
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana


No 28.septembra līdz 2.oktobrim Tukuma Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 6 dzimšanas, 13 miršanas un 6 laulības.