Baneris  16.jūnijā Latvijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) izsludina konkursu jauniešiem „Izstāsti man savu pasaules stāstu!’’. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi un izpratni par Latvijas un Eiropas Savienības (ES) attīstības sadarbību, kā arī ilgtspējīgu izaugsmi visā pasaulē.

Otrdien, 16,jūnijā plkst.14.00, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 28.pantu, tiks sasaukta Tukuma novada Domes ārkārtas sēde.

Sēdes tiešraide.
Sēdes darba kārtība:
1. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu.
2. Par naudas līdzekļiem.
3. Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata pilnveidošanu.

Lēmumu projekti

EKsKUrsLielv 179  Beidzot pienācis vasaras brīvlaiks un ir laiks apstāties un izvērtēt padarīto un pateikt PALDIES. Paldies Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram un Vītolu fondam, kas organizēja ekskursiju projektu konkursu 5.- 8. klašu skolēniem „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!" Konkursa mērķi - veicināt Latvijas vēstures izzināšanu ārpusklases pasākumos; motivēt skolēnus pievērsties novadpētniecībai un padziļināti izzināt Latvijas vēsturi.

ML Tukums.1. Large Medium  No 15.jūnija līdz 22.jūnijam

Pirmdiena, 15.jūnijs
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Finanšu komitejas lēmumu projektu apspriede
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
17.00 Apspriede par dispečera dienesta izveidi

Kohezijas fonds logo  1. Pasūtītājs:
SIA „Komunālserviss TILDe";
Vienotais reģistrācijas Nr. 50103420091;
Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139;
Tālr./fakss: 63193448.

2. Iepirkuma priekšmets: „Siltumtīklu rekonstrukcija Džūkstes pagastā";