No 21.jūnija līdz augustam drošības apsvērumu dēļ autotransporta satiksmei tiks slēgts Jelgavas ielas posms no dzelzceļa pārbrauktuves pie Tukums I līdz Smārdes ielai.

Jelgavas ielā tilts pār Slocenes upi būs slēgts, bet minētajā ielas posmā satiksme tiks organizēta, lai iedzīvotāji varētu piekļūt saviem mājokļiem un darba vietām.

Aicinām iedzīvotājus izmantot apbraucamo ceļu un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Piektdien, 17.jūnijā Tukuma novada Domē tika noslēgts sadarbības līgums starp Tukuma novada Domi un Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmiju (RPIVA), vienojoties par savstarpējo sadarbību informācijas apmaiņā, studējošo prakses iespēju nodrošināšanā, bibliotēku izmantošanā, kopēju projektu izstrādē, konferenču, semināru, koncertu, meistarklašu un citu radošu pasākumu organizēšanā un īstenošanā, un citiem sadarbības veidiem.

2010.gada 7.aprīlī Tukuma uzņēmēju klubs apmeklēja Tukuma lidlauku. Kopā ar SIA „Tukuma Airport" pārstāvjiem iepazinās ar pēdējos septiņos gados veiktajiem darbiem, pašreizējo situāciju, kā arī ar nākotnes plāniem. Lidlaukā veikto darbu apjomi skrejceļa sakārtošanā, infrastruktūras izbūvē, ēku rekonstrukcijā un jaunā termināla būvniecībā, kā arī lidlaukam nepieciešamās apkalpojošās tehnikas uzturēšanā, parāda uzņēmuma spēju izveidot nopietnu lidlauku Tukuma pilsētas tuvumā.

SIA " Tukuma Siltums"  dara zināmu, ka sakarā ar Centrālās katlu mājas Asteru ielā 6 rekonstrukciju,  no 2011.gada 1.jūlija līdz 1.septembrim tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde daudzdzīvokļu mājām.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 Tukuma novada vēlēšanu komisija aicina izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus darbam Tukuma novada vēlēšanu iecirkņu komisijās tautas nobalsošanai 2011.gada 23.jūlijā par 10. Saeimas atlaišanu.
            Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš – 2011.gada 22.jūnijs plkst. 12:00.