Cena Ls 1,50, bērniem līdz 5 gadu vecumam bez maksas.

Dušas apmeklējuma laiku vēlams saskaņot ar administratori, tālrunis 63107470.

Informējam, ka 11.aprīlī Jelgavas ielā tiks uzsākta koku un krūmu ciršana.

Šā gada 24.martā no plkst.9.30 līdz plkst.10.30 būs slēgts Lielās ielas posms gar Brīvības laukumu un Tukuma pilsētas Kultūras namu. Braukšana tiks organizēta pa Jauno ielu.

Šajā laikā Brīvības laukumā kokiem tiks apzāģēti zari un veidoti vainagi.

      SIA "Latvenergo" informē, ka šā gada 1. aprīlī stājas spēkā jaunie diferencētie elektroenerģijas tarifi mājsaimniecībām, kas paredz jaunu pieeju maksājuma aprēķināšanai par patērēto elektroenerģiju.

Š.g. 29.martā plkst.11.00 Tukumā, Durbes pilī notiks svinīga vienošanās par Eiropas Savienības projekta „Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā" īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu parakstīšana. No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras puses vienošanos parakstīs tās direktors Armands Eberhards, savukārt no Tukuma novada Domes puses  - priekšsēdētājs Juris Šulcs.