Pamatojoties uz Tukuma novada būvvaldes 2010.gada 19.oktobra lēmumu Nr.26, 2.§., SIA „Veides nami” Reģ.nr.48503010664, adrese: Dzirnavu iela 8, Saldus, tārunis 29237987, nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Karjers „Ziemeļdreimaņos” Tumes pagastā, Tukuma novadā” (k.nr.9084 005 0085).

Tā kā ziema pieņemas spēkā un putina gandrīz katru dienu Tukuma novada Dome aicina privātmāju īpašniekus notīrīt gājēju ietves, kuras atrodas īpašumam piegulošajā teritorijā.

Par deputātu stāšanos Aivara Volfa un
Daigas Rečas vietā un ievēlēšanu Domes
pastāvīgo komiteju sastāvā
Tukuma novada Domes sastāvā, saistībā ar deputātu maiņu ir notikušas šādas izmaiņas:
Sakarā ar to, ka Aivars Volfs uz Saeimas deputāta amata pildīšanas laiku ir nolicis Tukuma novada Domes deputāta pilnvaras, no partijas „Tukuma pilsētai un novadam” saraksta Aivara Volfa vietā uz laiku stājas Sarmīte Krecere.
Pamatojoties uz Daigas Rečas iesniegumu par atbrīvošanu no Tukuma novada Domes deputāta amata, no bijušās deputātes saraksta „Zaļo un Zemnieku savienība, Apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK” Daigas Rečas vietā stājas Agris Jaunkļaviņš.
Tiek izbeigta Aivara Volfa darbība Teritoriālajā komitejā un Finanšu komitejā, un Daigas Rečas darbība Izglītības, kultūras un sporta komitejā un Finanšu komitejā.
Ar Tukuma novada Domes 25.novembra sēdes lēmumu Sarmīte Krecere tiek ievēlēta par Tukuma novada Domes Finanšu komitejas un Sociālo un veselības jautājumu komitejas locekli. Agris Jaunkļaviņš tiek ievēlēts par Teritoriālās komitejas un Komunālo jautājumu komitejas locekli.
Gunta Kalviņa no Komunālo jautājumu komitejas sastāva ir pārgājusi uz Izglītības, kultūras un sporta komiteju, bet Indulis Zariņš no Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāva ir pārgājis uz Finanšu komiteju.
Aivars Volfs, kļūstot par Latvijas Republikas 10. Saeimas deputātu, no 2010.gada 4.novembra ir atbrīvots no Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieka amata.
Tukuma novada Domes 25.novembra sēdē deputāti, balsošanas rezultātā, par Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Induli Zariņu (nealgotais Domes priekšsēdētāja vietnieks).

Domes sēdē tika veikti grozījumi Tukuma novada Domes 29.04.2010. lēmumā „Par Tukuma novada Domes Iepirkumu komisijas pastāvīgo locekļu apstiprināšanu”, izslēdzot no komisijas sastāva Aivaru Volfu. Izmaiņas tika veiktas izveidotās Tukuma pilsētas zemes komisijas sastāvā, izslēdzot no tās sastāva A.Volfu un iekļaujot tās sastāvā Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieku Induli Zariņu.

Par nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisēm Tukuma novada pirmklasniekiem.