Events Calendar

"Kad ābeles zied" Pūrē
Saturday, 1. June 2019, 19:00 - 21:00
Tautas deju kolektīvu sadancošanas koncerts, šoreiz svinēsim arī jubilejas - VPDK "Pūre"- 15,                          JDK "Pūrenieks" - 10. Mīļi gaidīti bijušie dejotāji un visi interesenti.
afiša
Location Pūres kultūras namā