Events Calendar

Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana
Tuesday, 2. July 2019, 18:00 - 19:00
Location Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma pilsēta, LV-3101, Latvija