Events Calendar

Pūres kultūras namā Zemītes tautas nama amatierteātra izrāde "Laulību treniņuaģentūra"
Tuesday, 26. November 2019, 19:00 - 20:30
Zemītes tautas nama amatierteātra "Ai-z-iet" izrāde - komēdija
Monika Zīle "Laulību treniņu aģentūra", režisore Ērodeja Kirillova
ieeja - 2 euro
afiša
Location Pūres kultūras namā