Events Calendar

Sociālo un veselības jautājumu komiteja un Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Wednesday, 12. February 2020, 08:30 - 09:30