Events Calendar

Tukuma novada kultūrvides attīstības plāna 2020.-2025.gadam projekta tiešsaistes sabiedriskā apspriede
Monday, 16. November 2020, 17:00 - 18:00