Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 19, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0381, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0373, 0,1764 ha platībā.

Sākumcena - 5000 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 500 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 03.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 14.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildus informācija, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam E.Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz Sprinter 312, reģistrācijas Nr.FD 8032, izlaiduma gads 1998, elektronisko izsoli.

Sākumcena - 2360 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 236 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 24.05.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 03.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 03.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 5,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv..

Autobusu var apskatīt darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties ar Sampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītāju Daci Poli, mob. tālr. 29230323.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 17, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0380, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0372, 0,1812 ha platībā.

Sākumcena - 5000 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 500 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 03.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 14.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildus informācija, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam E.Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 0614, reģistrācijas Nr.GG 1502, izlaiduma gads 1995, elektronisko izsoli.

Sākumcena - 4815 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 481,50 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 24.05.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 03.06.2021. plkst.13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 03.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 5,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv..

Autobusus var apskatīt darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties ar Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītāju Vilni Janševski, mob. tālr. 29405027.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 15, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0379, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0371, 0,1816 ha platībā.

Sākumcena - 5000 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 500 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 03.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 14.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildus informācija, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam E.Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303, reģistrācijas Nr.GF 3358, izlaiduma gads 1990, elektronisko izsoli.

Sākumcena - 1460 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 146 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 24.05.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 03.06.2021. plkst.13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 03.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 5,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv..

Autobusus var apskatīt darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties ar Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītāju Vilni Janševski, mob. tālr. 29405027.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 13, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0378, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0370, 0,1818 ha platībā.

Sākumcena - 5000 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 500 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 03.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 14.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildus informācija, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam E.Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmas 1.kvartālā, 7., 8., 10., 11. un 18. nogabalā nekustamajā īpašumā “Šlokenbeka”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9058 003 0139 - 4,74 ha platībā. Pārdodamais apjoms – 698 m3. Cirtes veids – kailcirte.

Sākumcena – 6200,00 EUR, solis – 100,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 620,00 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 24.05.2021. plkst. 23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 03.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 5,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv..

Papildus informācija  un cirsmu apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam  Edgaram Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

 

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 11, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0377, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0369, 0,1802 ha platībā.

Sākumcena - 5000 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 500 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 03.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 14.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildus informācija, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam E.Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko kustamās mantas – kravas furgona Mercedes Benz Sprinter 212, reģistrācijas Nr.EN 8504, izlaiduma gads 1997, elektronisko izsoli.

Sākumcena - 350 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 35 euro.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 06.06.2021.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.04.2021 plkst.13:00 līdz 23.04.2021. plkst.23:59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 13.04.2021. plkst.13:00, noslēdzas 05.05.2021. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 05.06.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.04.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 5,00 euro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Automašīnu var apskatīt darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni 26454277 (kontaktpersona: Lidija Legzdiņa).

Izsoles noteikumi