ML Tukums.1. Large Medium  No 18.janvāra līdz 25.janvārim
Pirmdiena, 18.janvāris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Finanšu komitejas lēmumu projektu apspriede
16.00 Kultūras un nevalstisko organizāciju darbības komisija
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena 19.janvāris
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija
10.00 Kultūras darbinieku seminārs Tukuma bibliotēkā
10.00 Veselības darba grupas sanāksme
12.00 Tikšanās ar fonda “Viegli” pārstāvjiem par Ziedoņa ķiršu dārzu Tukumā
14.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
15.00 Finanšu komiteja

        Pielikums 24.#. Par 2015.gada Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildi.

        25.#. Par saistošo noteikumu “Par Tukuma novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu” apstiprināšanu.

Trešdiena 20.janvāris
10.00 Rožu svētku darba grupas sanāksme
13.00 Durbes pilī kataloga “Rainis un Durbes pils” atklāšana

Ceturtdiena 21.janvāris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
15.00 Administratīvā komisija
15.00 Projekta “SPAcE” darba grupas sanāksme

Piektdiena 22.janvāris
10.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisija
10.00 Domes priekšsēdētāja un Rožu svētku darba grupas pārstāvju vizīte AS “Tukuma piens”

Sestdiena, 23.janvāris

Pirmdiena 25.janvāris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

No 9.janvāra līdz 5.janvārim Tukuma Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 3 dzimšanas, 13 miršanas un 7 laulības.