Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam publiska apspriesana

Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadiena

Pirmie Sporta un veselības svētki

VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki Tukumā 2015