1.  Balsot iespējams jebkurā sava vēlēšanu apgabala vēlēšanu iecirknī.
 2.  Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).
 3. Vēlēšanu iecirknī jādodas pie reģistrācijas galda un jāuzrāda pase vai personas apliecība.
 4.  Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks noskenēs Jūsu personu apliecinošo dokumentu un elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā pārliecināsies, ka Jums ir tiesības balsot un atzīmēs, ka esat balsojis.
 5. Jūsu vārdu, uzvārdu un personas kodu ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kurā Jums jāparakstās par vēlēšanu materiālu saņemšanu.
 6.  Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, vai uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā iecirkņa zīmogs un vai jums ir izsniegtas visas pašvaldībā pieteikto kandidātu sarakstu zīmes.
 7. Balsot dodieties uz vēlēšanu kabīni vai nodalījumu.
 8.  Lai nobalsotu, no visām zīmēm jāizvēlas viena – ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlaties balsot.
 9. Vēlēšanu zīmē var izdarīt šādas atzīmes:
  • ar “+” atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu īpaši atbalstāt.
  • ar "-" izsvītrot to kandidātu vārdus un uzvārdus, kuru ievēlēšanu neatbalstāt.
 10. Vēlēšanu zīmi var atstāt arī negrozītu, neizdarot tajā nekādas atzīmes
 11. Vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.
 12. Ja vēlēšanu zīme sabojāta, bet nav ievietota aploksnē un aploksne nav aizlīmēta, vēlētājs drīkst lūgt izsniegt jaunu vēlēšanu zīmju komplektu.
   

Ja vēlēšanu aploksne ir sabojāta, pirms tā ir aizlīmēta, vēlētājam ir tiesības saņemt jaunu vēlēšanu aploksni. Sabojātā vēlēšanu aploksne jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklim un par jaunas vēlēšanu aploksnes saņemšanu atkārtoti jāparakstās balsotāju sarakstā.

Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ nespēj parakstīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē, vēlētāja klātbūtnē pēc viņa norādījumiem atzīmes vēlēšanu zīmē izdara vai balsotāju sarakstā parakstās vēlētāja ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to balsotāju sarakstā izdara atzīmi. Vēlētāja uzticības persona nedrīkst būt attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.