Gundars Važa

Gundars Važa

Domes priekšsēdētājs
gundars.vaza [at] tukums.lv

Pārstāvētā partija: Latvijas Reģionu Apvienība

Pieņem: Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00

Informācija par deputātu