Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.

Tukuma novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:

 • sniedz vispārīgu informāciju un konsultācijas par Tukuma novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • sniedz informāciju par Tukuma novada Domes pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • noformē mutvārdu iesniegumus rakstveidā;
 • pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Tukuma novada domei, struktūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm;
 • sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Tukuma novada deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem;
 • sniedz informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Tukuma novada Domei.

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 18.00
 • Otrdiena 8.00 - 17.00
 • Trešdiena 8.00 - 17.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 17.00
 • Piektdiena 8.00 - 16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki