Publikācijas datums:
TND 2021/32
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
40000
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Poligrāfijas grupa Mūkusala' SIA
Pasūtītājs
Tukuma novada dome
Līguma izpildes vieta
Talsu iela 4, Tukums (LATVIJA), LV-3101
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Kontakti
mara.zeipina [at] tukums.lv