Tukuma novada Domes padotībā atbilstīgi apstiprinātajam nolikumam ir šādas iestādes: