Tukuma novada pašvaldība rīko kustamās mantas – automašīnas Mercedes Benz V 220, reģistrācijas Nr. FP 7747, izlaiduma gads 1999 – elektronisko izsoli.

Sākumcena – 500 EUR, solis – 10 EUR, nodrošinājuma maksa – 50 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.06.2021. plkst. 13.00 līdz 21.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 11.06.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 01.07.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 01.08.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 21.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV17HABA0001402040731, AS “Swedbank”, un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 5,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Automašīnu var apskatīt darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni 26466056 (kontaktpersona: Edgars Redko).

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 15, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0379, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0371, 0,1816 ha platībā.

Sākumcena - 5000 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 500 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 03.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 14.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildus informācija, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam E.Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Stūrīši-Rubīni”, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9054 005 0145, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9054 005 0145, 0,24 ha platībā.

Sākumcena – 1100 EUR, solis – 100 EUR, nodrošinājuma maksa – 110 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.06.2021. plkst. 13.00 līdz 01.07.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 11.06.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 12.07.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 12.08.2021.

Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Tukuma novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par nekustamo īpašumu, iepriekš sazvanoties ar Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītāju Vilni Janševski, mob. tālr. 29405027.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 13, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0378, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0370, 0,1818 ha platībā.

Sākumcena - 5000 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 500 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 03.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 14.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildus informācija, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam E.Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Kaimiņu šķūnis”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9048 001 0421, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9048 001 0421, 0,09 ha platībā.

Sākumcena – 1800 EUR, solis – 100 EUR, nodrošinājuma maksa – 180 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.06.2021. plkst. 13.00 līdz 01.07.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 11.06.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 12.07.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 12.08.2021.

Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Tukuma novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par nekustamo īpašumu, iepriekš sazvanoties ar Džūkstes pagasta saimniecības daļas vadītāju Vilni Lāci, mob. tālr. 29450521.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 11, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0377, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0369, 0,1802 ha platībā.

Sākumcena - 5000 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 500 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 03.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 14.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildus informācija, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam E.Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 19, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0381, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0373, 0,1764 ha platībā.

Sākumcena - 5000 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 500 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 03.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 14.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildus informācija, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam E.Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz Sprinter 312, reģistrācijas Nr.FD 8032, izlaiduma gads 1998, elektronisko izsoli.

Sākumcena - 2360 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 236 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 24.05.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 03.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 03.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 5,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv..

Autobusu var apskatīt darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties ar Sampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītāju Daci Poli, mob. tālr. 29230323.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 17, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0380, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0372, 0,1812 ha platībā.

Sākumcena - 5000 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 500 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 03.06.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 14.06.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildus informācija, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājam E.Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 0614, reģistrācijas Nr.GG 1502, izlaiduma gads 1995, elektronisko izsoli.

Sākumcena - 4815 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 481,50 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021. plkst. 13.00 līdz 24.05.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 14.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 03.06.2021. plkst.13.00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 03.07.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 5,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv..

Autobusus var apskatīt darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties ar Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītāju Vilni Janševski, mob. tālr. 29405027.

Izsoles noteikumi