Attēls

Saskaņā ar Engures ostas valdes 2023. gada 21. februāra lēmumu Nr. 1.1 “Degvielas uzpildes iekārtas jahtām un kuteriem Engures ostas teritorijā” nomas līgums noslēgts ar SIA “PRAX CW” , reģistrācijas Nr. 40103907289, juridiskā adrese: Kalna iela 17, Sigulda, Siguldas novads, LV- 2150