Paplašinātā meklēšana
Paziņojums
Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (3.0) publisko apspriešana
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras uzsākšanu