Aktuālās ziņas
Zemessargi

2021.gada 10.septembrī Tukuma Zemessardzes bataljons atzīmē 30 gadadienu.

Nepieciešamība aizsargāt savu valsti ir bijusi visos laikos. Paralēli profesionālajai armijai allaž veidojušies arī pašaizsardzības formējumi, kuros iedzīvotāji, turpinot  savus ikdienas darba pienākumus, daļu brīvā laika velta valsts aizsardzībai. Pārliecība par tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību radās 1991. gada barikāžu dienās.

1991.gada 21. augustā, kad Maskavā izgāzās militāristu un reakcionāru organizētais pučs, LR Augstākā Padome pieņēma Konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas atjaunošanu. Viens no galvenajiem uzdevumiem bija aizsardzības struktūru veidošana, jo tolaik Latvijā nebija rajona, kur nebūtu dislocēts PSRS karaspēks.  1991. gada 23. augustā Augstākā padome trešajā lasījumā pieņēma likumu “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, kas stājās spēkā nākamajā dienā. Likums noteica, ka Zemessardze ir sabiedrības pašaizsardzības formējums, kas valsts un sabiedrības aizsardzībai apvieno brīvprātīgus iedzīvotājus. Par Zemessardzes priekšnieku kļuva Augstākās Padomes priekšsēdētājs. 1991. gadā tas bija Anatolijs Gorbunovs.

Pirmā pavēle tika izdota jau 24. augustā, uzsākot zemessargu reģistrāciju visā Latvijas teritorijā. Šajā pavēlē tika noteikta Zemessardzes struktūra un izveidoti 35 bataljoni. (Par bataljona nodibināšanas brīdi tiek uzskatīta pavēles izdošana par katras vienības komandiera iecelšanu, jo tikai tad sākas reālais bataljona formēšanas process. Katrs bataljons ieguva juridiskas personas statusu.) Tukuma rajonā šajā darbā iesaistījās arī Latvijas Tautas frontes nodaļa, spriežot par piemērotāko bataljona komandiera kandidatūru. LTF valdes sēdē nolēma komandiera amatam ieteikt Aivaru Znatnaju.  Pavēle par viņa iecelšanu par bataljona komandieri tika izdota 1991. gada 10. oktobrī, līdz ar to šis datums ir  42. Tukuma Zemessardzes bataljona dibināšanas diena.

Oktobrī sākās intensīvs 42. bataljona formēšanas darbs. Vīru atsaucība patiešām bija liela. Atbalstu sniedza arī pašvaldības, kurām gan pirmajos mēnešos pēc likuma par Zemessardzi pieņemšanas nebija precīzas informācijas, kā to darīt, tāpēc nereti atsevišķos pagastos reģistrācija “buksēja”. Tukuma rajonā pirmie zemessargi svinīgo zvērestu nodeva 1991.gada 10.novembrī Kandavā un 18. novembrī Džūkstē pie Zemdegas pieminekļa I pasaules karā un Latvijas atbrīvošanās cīņās kritušajiem džūksteniekiem. Aktivitāte, piesakoties dienestam, pagastos bija dažāda, taču bataljona štābs laikrakstā “Tukuma Ziņotājs” regulāri informēja par uzņemto zemessargu skaitu, kā arī pārējām aktivitātēm. Tas vainagojās panākumiem – pusgada laikā bija pieteikušies 400 vīri, bet ap 1993. gadu 42. Tukuma Zemessardzes bataljonā bija iestājušies 750 vīru, un tukumnieki bija viens no lielākajiem bataljoniem Zemessardzē.

Tika izveidotas četras rotas – Tukumā, Kandavā, Engurē un Jaunpilī. Līdz 1994. gadam, vienojoties ar LR Zemessardzes štābu, eksperimentālā kārtā Tukuma bataljonā tika izveidots aizsargu vads un mežsargu vads.

Organizācijas veidošanas sākumposmā aktīvākie bija kandavnieki, lapmežciemnieki, smārdenieki, jaunpilnieki, taču arī pārējos pagastos netrūka patriotiski noskaņotu vīru, kuri, apzinoties nestabilo situāciju valstī, saprata, ka vienmēr bez ieročiem pretspēku nevarēs izrādīt, savukārt, iesaistoties zemessardzē, brīvprātīgajam drīkstēja būt ierocis. Jāņem vērā arī apstāklis, ka 90. gados pagastos  trūka iecirkņa inspektoru, tāpēc viena policista pārziņā bija vairāki pagasti. Līdz ar to dažādu kriminālpārkāpumu netrūka, un cilvēki jutās neaizsargāti. Tas arī bija viens no galvenajiem motīviem, kas daudzus pamudināja kļūt par zemessargiem. Viņi godprātīgi un pašaizliedzīgi pildīja savus pienākumus, palīdzot policijai gan nodrošināt kārtību, gan piedaloties operatīvajos pasākumos. Lai gan sākotnēji arī starp zemessargiem bija disciplīnas pārkāpēji, viņus no bataljona izslēdza.

 Šo gadu laikā  42. Tukuma Zemessardzes bataljona vīri ir snieguši nozīmīgu atbalstu kārtības nodrošināšanā gan Tukuma rajonā, gan arī valsts robežu apsardzībā  20. gs. 90. gados, kad Robežsardze vēl tikai veidojās, kā arī dažādu stihisku nelaimju novēršanā. 

2003. gadā Bruņotajos spēkos notika reorganizācija, un 42. bataljonu pievienoja 51. bataljonam Dobelē. |Laika gaitā mainījušies  ir arī Zemessardzes uzdevumi, un tā no pašaizsardzības formējuma, kas palīdzēja nodrošināt kārtību,  kļuvusi par pilntiesīgu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļu, un daudziem zemessargiem ir bijusi iespēja veidot militāro karjeru, kļūstot par profesionāliem karavīriem. Tomēr nevar aizmirst, ka pirms 30 gadiem, kad atjaunojām savu valsti, daudzi vīri savu brīvo laiku un līdzekļus veltīja drošības nosargāšanai.

Sveicam Tukuma Zemessardzes bataljonu 30. gadadienā!

Foto: 42. Tukuma Zemessardzes bataljona Kandavas rotas vīri zvēresta nodošanas brīdī 1991. gadā. V. Koršunova foto. TMNM 33794.