Pašvaldība
Aicina pieteikties brīvprātīgos mentorus Tukuma novada un Tukuma pilsētas jauniešiem

A4 Mentor web

Biedrība “Mentor Latvia” izsludina mentoru pieteikšanos 2018. gada mentorpogrammai Tukuma novadā un Tukuma pilsētā. Pieteikšanās iespējama no 2017. gada 27. novembrim līdz 2018. gada 5. janvārim.

Mentor Latvia aicina pieteikties mentorus vecumā no 25 gadiem, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski mājaslapā www.mentor.lv  (pieteikšanās būs aktīva no 2017. gada 27. novembra). 

Kā notiek mentorprogramma?
Katram jaunietim programmā tiek nodrošināts individuāls mentors. Mentor Latvia pirms programmas uzsākšanas veic individuālas intervijas gan ar mentoriem, gan jauniešiem, lai izveidotu pēc iespējas saderīgāku mentorpāri.
Mentorprogramma ilgst vienu gadu, mentoram un jaunietim tiekoties vismaz divas reizes mēnesī. Mentorprogramma paredz kabatas naudu mentorpāra tikšanās un dažādu pasākumu apmeklēšanas izdevumu segšanai 168 eiro apmērā.
Mentor Latvia organizē arī kopīgus izglītojošus un radošus pasākumus jauniešiem un mentoriem. Mentor Latvia atbalstītāji sniedz iespēju mentoriem un jauniešiem apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus.

Kas ir mentors?
Mentors ir padomdevējs – pieaugušais, jaunieša atbalsta un uzticības persona vecumā no 25 gadiem. Mentors sniedz atbalstu jaunietim, uzklausot viņu, pavadot kopā laiku dažādās brīvā laika aktivitātēs un palīdzot jaunietim labāk sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
Mentor Latvia

“Mentor Latvia” ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz praktisku un emocionālu atbalstu jauniešiem, palīdzot tiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu, iesaistot dažādās aktivitātēs un iepazīstinot ar reālām dzīves situācijām, tādējādi palīdzot sagatavoties patstāvīgai dzīvei. Mentorprogramma darbojas Rīgā, Tukumā, Saldū un Jelgavā, tās ideja nākusi no Zviedrijas. Ar pirmā Latvijas prezidenta mazmazdēla Aleksandra Čakstes iniciatīvu Mentorprogramma kopš 2010. gada darbojas arī Latvijā.

Plašāka informācija par mentorprogrammu pieejama Mentor Latvia mājaslapā www.mentor.lv 

Kontaktpersona jautājumiem par mentoru pieteikšanos:
Ļubova Vasečko, Mentor Latvia reģionālā koordinatore - lubova.vasecko@mentor.lv 

Mentoru pieteikšanās un izvēles process (

Aicina pieteikties brīvprātīgos mentorus Tukuma novada un Tukuma pilsētas jauniešiem
)

Info buklets