Sports
Naudas balvas sportistiem

Tukuma novada Dome informē, ka līdz 10. decembrim var iesniegt pieteikumus naudas balvu piešķiršanai sportistiem, sportistu treneriem un sporta spēļu komandām par izciliem sasniegumiem sportā. Saistībā ar to, ka budžeti līdz 2021. gada beigām ir katras pievienotās administratīvās teritorijas pārziņā, iesniegumi tiks pieņemti no sportistiem, kuru deklarētās dzīvesvietas ir reģistrētas bijušajā Tukuma novada administratīvajā teritorijā līdz administratīvi teritoriālajai reformai.  

Naudas balvas tiek piešķirtas atbilstīgi Tukuma novada Domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr.4 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” (https://www.tukums.lv/lv/media/504/download). Pieteikuma anketas pieejamas minēto noteikumu pielikumā.

Pieteikumus aicinām iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@tukums.lv vai klātienē – Tukuma novada Domes klientu apkalpošanas centrā, Talsu ielā 4, Tukumā (ievietojot tos pie Domes ieejas durvīm izvietotajā pasta kastītē).