Pašvaldība

Tukuma novadā 2024. gadā top 12 jauni pagastu ģerboņi, kas priecēs pagastu iedzīvotājus daudzās paaudzēs un ļaus stiprināt savu identitāti tik dažādajā un vienlaikus vienotajā novadā.

Ar aktīvu iedzīvotāju iesaisti ir tapuši Cēres, Irlavas, Slampes un pagastu ģerboņi. Pirms tie tiek oficiāli saskaņoti un apstiprināti gan novada domē, gan Valsts Heraldikas komisijā, Tukuma novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus līdz 2024. gada 10. aprīļa plkst. 16.00, nosūtot tos uz e-pasta adresi pieminekli@tukums.lv ar norādi “Cēres, Irlavas, Slampes vai Lestenes pagasta ģerbonis” (nosaukumā tiek norādīts tas pagasts, par kura ģerboni tiek izteikts viedoklis). Pēc norādītā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

Nosūtot viedokli, fiziska persona norāda savu vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu, faktisko dzīvesvietu (ja tā atšķiras no deklarētās), bet juridiska persona norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, likumisko pārstāvi.

Viedoklis, kura iesniedzējs nav identificējams, kura saturs nav attiecināms uz konkrēto tekstu, kura saturs ir subjektīvs vai objektīvi nesaprotams, nepamatots vai aizskarošs, netiek ņemts vērā.

Saņemtie viedokļi tiek apkopoti un atspoguļoti, sagatavojot lēmumprojektu par ģerboņa virzīšanu izskatīšanai Valsts Heraldikas komisijā paskaidrojuma rakstā, norādot vērā ņemtos un neņemtos viedokļus, kā arī pamatojumu.

Par ģerboņu tapšanas gaitu

Ģerboņa tapšanas process nav iedomājams bez vietējo iedzīvotāju iesaistes, no 2023. gada 22. decembra līdz 2024. gada 20. janvārim tika aptaujāti pagastu iedzīvotāji (gan novada mājaslapā tukums.lv un Facebook kontā, gan arī klātienē, katrā no pagastiem – bibliotēkās un citās pašvaldības iestādēs). Iedzīvotājiem tika lūgts izteikt viedokli, lai palīdzētu identificēt katra pagasta individualitāti lielajā Tukuma novadā – simbolu, vietu, personību vai stāstu, kuru simboliski ielikt jaunajā pagasta ģerbonī. Liels prieks, ka kopumā aptaujā bija izteikušies 165 novada iedzīvotāji, t.sk. par Cēres pagastu - 10, Irlavas pagastu – 32, Lestenes pagastu - 8 un Slampes pagastu – 13 iedzīvotāju anketas.

Tāpat vairākiem interesentiem, kas vēlējās sekot līdzi ģerboņa tapšanas procesam, bija iespēja atstāt savus kontaktus, kā rezultātā februārī un martā varēja piedalīties ZOOM sanāksmēs, un kopā ar novada pārstāvjiem, pagasta pārvaldes vadību un vēsturnieku, heraldikas speciālistu un ģerboņu mākslinieku Edgaru Simu, balstoties uz iesūtītajām idejām, palīdzēt nonākt pie iespējamiem risinājumiem. Lestenes pagasta ģerbonis jau apspriests sociālajos tīklos un arī 27. februārī tiekoties pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem diskusijā par Lestenes baznīcas un Brāļu kapu memoriāla attīstību.  Ar Slampes pagasta pārstāvjiem E. Sims tikās pat divas reizes, kā rezultātā izdevās nonākt pie vienota kopsaucēja.

Iesūtīto ideju un diskusiju rezultātā heraldikas speciālists E. Sims, konsultējoties arī ar pieredzējušo Valsts Heraldikas komisiju, izstrādājis skaistus un oriģinālus ģerboņu variantus Cēres, Irlavas, Lestenes un Slampes pagastam.