Novada pašvaldība
Projekti

No 2021.gada maija līdz jūnijam notika jaunizveidojamā Tukuma novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujas mērķis bija noskaidrot topošā Tukuma novada iedzīvotāju viedokli par  Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novados notiekošiem attīstības procesiem, iedzīvotāji tika aicināti novērtēt un izteikt savu viedokli par novadam būtiskām nozarēm – izglītību, kultūru, veselības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, mobilitāti, ekonomiku, jaunatnes politiku, pārvaldību, drošību, vidi un infrastruktūru.

Vienlaicīgi ar iedzīvotāju aptauju norisinājās arī uzņēmēju aptauja. Šīs aptaujas mērķis bija noskaidrot topošā Tukuma novada uzņēmēju un pašnodarbināto personu viedokli par  Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novados notiekošiem attīstības procesiem.

Aptauju rezultāti tiks izmantoti, sagatavojot Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmu 2022.–2028. gadam.

Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 366 respondenti, uzņēmēju aptaujā piedalījās 94 respondentiAptaujas bija pieejamas pašvaldību tīmekļu vietnēs, pašvaldību informatīvajos izdevumos, bibliotēkās un pagastu pārvaldēs.