Jaunumi, ziņas Mājokļi

Šobrīd jau vairs nevienam nevajadzētu būt pārsteigtam par to, ka apkures rēķini nākamajā ziemā būs lielāki nekā iepriekšējā. Tas galvenokārt ir saistīts ar ģeopolitisko situāciju un karu Ukrainā. Arī Tukuma novada apdzīvotajās vietās, kur ir izveidota centralizētā siltumapgādes sistēma, siltumenerģijas tarifi pieaugs. Vietās, kur apkures vajadzībām izmanto biomasu – šķeldu, granulas, malku –, izmaksas nepieaugs tik strauji kā tajās vietās, kur izmanto dabas gāzi. Piemēram, SIA “Tukuma siltums” siltumenerģijas tarifs pieaugs par 56,1 %, salīdzinot ar 2021./2022. gada apkures sezonu, kad siltumenerģijas tarifs bija 51,37 EUR/MWh (bez PVN). Plānotais siltumenerģijas tarifs 2022. gada rudenī SIA “Tukuma siltums” apsaimniekotajās sistēmās būs 80,19 EUR/MWh (bez PVN), tiklīdz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) to apstiprinās. Prognozētie siltumenerģijas tarifi citās Tukuma novada apdzīvotajās vietās doti tabulā zemāk. 

Apdzīvotā vieta

 

Apkures veids

Esošais siltumenerģijas tarifs, EUR/MWh (bez PVN)

Prognozētais siltumenerģijas tarifs, EUR/MWh (bez PVN)

Tukuma pilsēta (siltumenerģijas piegādātājs SIA “Tukuma siltums”)

šķelda

51,37

80,19 (tarifs stāsies spēkā, tiklīdz Regulators to apstiprinās)

Degole

Džūkste

Pūre

Sēme

Slampe

Tume

Tukuma pilsēta (siltumenerģijas piegādātājs SIA “Jauntukums”)

šķelda

75,89

98,37 (tarifs stāsies spēkā, tiklīdz Regulators to apstiprinās)

Kandavas pilsēta

šķelda

59,62

85,00–95,00 (tarifs stāsies spēkā, tiklīdz beigsies iepirkums par šķeldas piegādi un jaunais tarifs tiks saskaņots Regulatorā)

Vāne

granulas

Zante

malka

Lapmežciems

dabasgāze

Atkarīgs no aktuālās gāzes cenas biržā (uz 03.08.2022.) – 205 EUR/MWh + siltumenerģijas ražošana un pārdale ~ 20 %

Plānots pāriet uz granulu apkuri, ir iesniegts ES fondu projekts par apkures katlu nomaiņu. Projekts ir vērtēšanā CFLA. Iepirkums ir noslēdzies par jauna apkures katla iegādi.

Jaunpils

dabasgāze

Atkarīgs no aktuālās gāzes cenas biržā (uz 03.08.2022.) – 205 EUR/MWh + siltumenerģijas ražošana un pārdale ~ 20 %

Tiek projektēta siltumtrase, lai pieslēgtos plānotajai AS “Jaunpils Pienotava” šķeldas katlu mājai.

Smārde

malka

52

Pieaugums plānots 20 % robežās.

Milzkalne

šķelda

57,90

104,85 (tarifs stāsies spēkā, tiklīdz siltuma ražotājs to iesniegs Tukuma novada pašvaldībai un Regulators to apstiprinās)

Atbalstu enerģijas izmaksu kompensēšanai mājsaimniecībām sola valdība, tomēr tas nesegs visu izmaksu pieaugumu un tas nebūs ilgtermiņa risinājums. Saskaņā ar plānotajiem grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā[1], tiek paredzēts centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums: plānots kompensēt 50 % apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 EUR/MWh. Centralizētas siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums tiks piemērots galalietotāju maksājumiem par centralizētas siltumapgādes pakalpojumu par laika posmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Apkures izmaksas pēdējo mēnešu laikā pieaug arī Tukuma novada pašvaldības ēkās, un paredzams, ka tās turpinās tikai pieaugt. Tāpēc pašvaldība pēdējos mēnešus ir intensīvi strādājusi pie tā, lai mazinātu enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās un ar to saistītās izmaksas, un šo darbu turpinās. Pašvaldība mērķē samazināt elektrības un siltuma patēriņu ēkās vismaz par 10–15 %, ieviešot uzvedības maiņas pasākumus un sekojot līdzi enerģijas patēriņa izmaiņām katrā ēkā. Tas ļaus vismaz daļēji mazināt enerģijas izmaksu pieauguma radīto negatīvo iespaidu uz citām izmaksu kategorijām, kas rodas katrai pašvaldības iestādei.

Pašvaldība nevarēs samazināt enerģijas patēriņu daudzdzīvokļu ēkās un privātmājās. Tā paliek dzīvokļu un privātmāju īpašnieku atbildība. Tomēr pašvaldība jau ilgus gadus sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanā daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem.[2] Ēkas visaptveroša atjaunošana ir galvenais pasākums, ko katra mājsaimniecība var darīt, lai samazinātu savas izmaksas par siltumu ne tikai vienas apkures sezonas laikā, bet ilgtermiņā. Turklāt tas ļauj mazināt Latvijas atkarību no importētajiem fosilajiem kurināmiem un mazināt arī ģeopolitisko notikumu ietekmi uz mājsaimniecības izmaksām. Ja daudzdzīvokļu ēka tiek nosiltināta un atjaunota, tā turpmākos 20–30 gadus patērēs vidēji par 55 % mazāk enerģijas nekā pirms ēkas atjaunošanas,  līdz ar to arī izmaksas par patērēto enerģiju samazināsies.

Ēkas atjaunošana ir laikietilpīgs process, kas dzīvokļu īpašniekiem būtu jāuzsāk pēc iespējas ātrāk. Lai samazinātu ar ēkas atjaunošanu saistītās izmaksas, finanšu institūcija “Altum” sniedz grantu līdz pat 50 % no kopējām būvdarbu izmaksām. Šobrīd jaunā “Altum” atbalsta programma tiek skaņota ar Eiropas Komisiju. Par izsludināto konkursu var sekot līdzi “Altum” tīmekļu vietnē www.altum.lv. Tukuma novada pašvaldība sniedz dzīvokļu īpašniekiem atbalstu energosertifikāta izstrādei, tehniskās apsekošanas veikšanai, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, tāpat iedzīvotāji var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai, kas paredzēta ēkas energosertifikātā.[3] Lai to uzsāktu, pirmais solis ir dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums.

Ēkas atjaunošana, protams, nebūs risinājums šai ziemai, ja vēl nav uzsākti būvniecības darbi. Tomēr šai ziemai ir jāsāk gatavoties, un, jo ātrāk iedzīvotāji to uzsāks, jo ātrāk tas atspoguļosies viņu apkures rēķinos. Tas, ko darīt, būs atkarīgs no katras ēkas tehniskā stāvokļa un tā, cik daudz dzīvokļu īpašnieki ir investējuši līdz šim.

Vienkāršākie risinājumi saistībā ar siltumenerģijas patēriņa mazināšanu daudzdzīvokļu ēkā, ko var uzdot veikt namu apsaimniekotājam vai kādam no dzīvokļu īpašniekiem, piemēram, ir šādi:

Siltummezglā – ēkas apkures “sirdī”:

  • Izpētiet, kā ir ieregulēts ēkas siltummezgls, kāda ir iestatītā temperatūra un kas un kā to regulē apkures sezonas laikā. Iespējams, ka tā apkures laikā būs jāsamazina, jo visu laiku iekštelpās varbūt nav nepieciešams 22–24 grādu siltums. Iespējams, ka jāveic apkures sistēmas balansēšana. Samazinot temperatūru par 1 grādu, ēkā var ietaupīt 5 % no enerģijas patēriņa.
  • Ja siltummezgls ir nokalpojis savu mūžu, tad vienojieties ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem par tā nomaiņu vēl līdz apkures sākumam. Jā, izaicinoši sasaukt kopsapulci (ja nepieciešama), bet to izdarīt vēl ir laiks. Siltummezgla modernizācija pie plānotajiem siltumenerģijas tarifiem atmaksāsies jau vienas apkures sezonas laikā, jo tā ļaus efektīvi regulēt apkures sistēmu.

Karstais ūdens:

  • Noskaidrojiet, vai tiek nodrošināta karstā ūdens cirkulācija naktī. Izvērtējiet, vai tā naktī ir tiešām vajadzīga iedzīvotājiem. Ja nav, nomainiet iestatījumus.
  • Apkures sistēma (tautā sauktās “čūskas”) vannas istabā: izvērtējiet, vai tās ir tiešām vajadzīgas. Ļoti bieži ventilatora izmantošana vannas istabas papildu piesildīšanai mazgāšanās laikā būs daudz lētāk nekā darbināt visu sistēmu.
  • Vairāk par iespējām samazināt izmaksas par karsto ūdeni lasiet Tukuma novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tukuma Novada Vēstis” 2022. gada jūnija numurā vai pašvaldības tīmekļu vietnē www.tukums.lv.

Kāpņu telpa:

  • Pārbaudiet, vai logi ir labi noblīvēti, vai kāpņu telpas durvis ir noblīvētas, vai aizvērējmehānismi labi strādā, tas pats attiecas uz vējtvera durvīm un izejas lūku uz jumta.
  • Ja radiatori ir uzstādīti arī kāpņutelpā, pārbaudiet, ka apkures laikā tie lieki neapsilda kāpņu telpu.

Dzīvokļos:

  • Pārbaudiet logu blīvējumu. Izsveriet iespēju, vai nepieciešams veikt PVC logu tehnisko apkopi. Ar laiku loga mehānismi var nolietoties, kā rezultātā netiek nodrošināta blīva loga aizvēršanās, ko iespējams novērst ar tehnisko apkopi, regulēšanu vai mehānisma nomaiņu. Tāpat arī PVC loga perimetra gumijas ar laiku zaudē savas īpašības nodrošināt loga blīvu aizvēršanos. Ja nepieciešams, tās jāmaina.
  • Pārbaudiet, vai ap radiatoriem katrā telpā tiek nodrošināta nepieciešamā gaisa plūsma. Ja radiatori ir aizklāti (piemēram, priekšā nolikts galds, skapis, aizkari utt.), tie nespēj nodrošināt paredzēto siltuma jaudu, un rodas nepatiess priekšstats, ka radiatori nespēj piesildīt telpu.
  • Izvērtējiet, vai dzīvokļos būtu jāuzstāda siltuma maksas sadalītāji (individuālā siltuma uzskaite). Šis pasākums gan ir kārtīgi jāizsver.

Ja ēkas apsaimniekotājam nav attiecīgās kompetences, saistieties ar siltumapgādes uzņēmumu vai pašvaldības speciālistu energopārvaldības jautājumos, kas arī varētu jums palīdzēt. Vienojieties ar visiem dzīvokļu īpašniekiem par to, kā nākamās apkures sezonas laikā tiks regulēta iekštelpu temperatūra. Informējiet kaimiņus par to. Izlieciet informatīvos skaidrojumus pie ēkas paziņojumu dēļa vai durvīm.

Arī privātmājās ir virkne pasākumu, ko mājsaimniecība var veikt: sakārtot jautājumu ar ēkas efektīvu apsildi (varbūt ir laiks vēl nomainīt dabas gāzes apkuri uz, piemēram, granulām), pārbaudīt temperatūras iestatījumus iekštelpās naktī un pa dienu. Šobrīd ir pieejams atbalsts privātmāju īpašniekiem siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem vai tam, lai pieslēgtos centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Tie ļaus samazināt izmaksas pasākumiem, kas agrāk vai vēlāk tik un tā būs jāveic. Šajā gadījumā ieteicams būtu agrāk.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldību!


[1] Grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā plānots skatīt Ministru kabineta sēdē š. g. 9. augustā

[2] Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 “Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai

[3] Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 “Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai”