Jaunumi, ziņas Kultūra

Tukuma novada mākslas un kultūras darbinieku radošā stipendija ir Tukuma novada pašvaldības finansiāls atbalsts ar mērķi veicināt radošu un profesionālu, sabiedrībai nozīmīgu darbu jaunradi.

Foto

2022. gada Stipendijas konkurss notika no 1. līdz 31. maijam un tika saņemti septiņi pieteikumi. Tiesības pieteikt pretendentus stipendijas saņemšanai ir Tukuma novada pašvaldības kultūras, mākslas vai izglītības iestādei, nevalstiskajai organizācijai, kura darbojas Tukuma novadā mākslas vai kultūras jomā vai fiziskai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

 Tukuma novada domes deputāti 27. jūlija domes sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt finansējuma piešķiršanu:

  • Aijai Balandiņai 1500 EUR – sienas gobelēna izgatavošanai;
  • Guntim Zariņam 750 EUR – romāna “Tukuma karš” manuskriptam;
  • Jānim Rihardam Klākam 750 EUR – foto izstādes izveidei.

Kopējā līdzfinansējuma summa – 3000 EUR. 

Paldies ikvienam par dalību! Lai veiksme nākošā gadā!