Projekti Jauniešiem
T2v

2021. gada izskaņā, 30. decembrī, notika atjaunotās Tukuma 2. vidusskolas Raudas ielā 16, atklāšana, kurā piedalījās Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētājs Gundars Važa un izpilddirektors Ivars Liepiņš, Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, būvdarbu veicēju SIA “Bildberg” pārstāvji, SIA “Rīgas Krēslu fabrika” pārstāvis, Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa un vadītājas vietniece Marita Bērziņa, bijušais Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētājs Normunds Rečs, kā arī Tukuma novada pašvaldības par projektu atbildīgie speciālisti. Skolas pārbūve veikta Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

Tukuma 2. vidusskolas pārbūves projektu izstrādāja arhitektu birojs “MARK arhitekti”, īstenojot skolas vīziju:

T2v_2

“Mācīt un mācīties radoši, prasmīgi un ieinteresēti modernizētā un atvērtā skolas vidē”. Projekta gaitā pilnībā tika pārbūvēta skolas ēka un uzcelta jauna piebūve. Papildus piebūve skolas ēkai nodrošina vairāk vietas lielākam skolēnu skaitam, kā rezultātā sākumskolas klases, kuras sākotnēji atradās ēkā Spartaka ielā 2A, tiks pārceltas uz ēku Raudas ielā 16 – visi Tukuma 2. vidusskolas skolēni mācīsies vienuviet.  Būtiski minēt, ka atjaunotajā skolā izveidota ergonomiska vide – iegādātas jaunas mēbeles un aprīkojums, pārbūvēta ventilācijas sistēma un uzlabots apgaismojums. Mācību procesa pilnīgākai nodrošināšanai, skolā arī ir izveidots modernizēts datortīkls, tāpēc katrā mācību telpā bija iespēja izveidot bezvadu interneta pieslēgumu.

Skolas direktore Anita Locāne uzsvēra: “Gribu pateikt paldies visiem, kas piedalījās un uzbūra mums šo brīnišķīgo skolu – gan būvniekam, gan Tukuma novada pašvaldībai, gan arhitektiem, gan Rīgas Krēslu fabrikai. Protams, šis viss nebūtu izdevies bez kolēģu atbalsta, tāpēc gribu pateikt arī lielu paldies savam kolektīvam, skolēnu vecākiem un skolēniem, kas grūtā brīdī sapurināja, neļāva padoties un vienkārši bija atbalstošs plecs. Šodien esam laimīgi atgriezties savās mājās – modernās, skaistās, mūsdienīgās atvērta tipa telpās, un ceram, ka mēs visi šeit jutīsimies ļoti labi!”

Tukuma 2. vidusskolas ēkas pārbūve tika uzsākta 2020. gada 12. februārī, būvdarbus veica SIA “Bildberg”. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 8 125 773,37 EUR, t.sk. ERAF finansējums, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām un pašvaldības līdzfinansējums.

Šī projekta ietvaros arī citām Tukuma pilsētas skolām – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai, Tukuma 2. pamatskolai (tagad Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija) un Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskolai, ieviesti jauni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, iegādāta datortehnika, kā arī Tukuma Raiņa ģimnāzijā dabaszinātņu kabinetiem iegādāts jauns aprīkojums.

Tukuma 2. vidusskolas pārbūve īstenota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” Nr.8.1.2.0/17/I/015 ietvaros.

T2v_logo