18.noteikumi

Šodien Tukuma novada dome, balstoties uz sabiedrības plašo iesaisti un saistošo noteikumu publiskajā apspriešanā saņemtajiem iedzīvotāju viedokļiem atlika 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 18 “Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā” grozījumu izskatīšanu, kuros tika rosinātas izmaiņas pašvaldības līdzmaksājuma ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai. 

Domes sēdes sākumā priekšsēdētājs Gundars Važa ierosināja šo jautājumu no darba kārtības izslēgt, tā izskatīšanu atliekot vēl par mēnesi, kura laikā to būtu iespējams padziļināti apspriest un rast visiem pieņemamāko risinājumu.

Saistošo noteikumu “Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā” grozījumu projekta  apspriešanā, kas norisinājās līdz šī gada 16. februārim, pašvaldībā tika iesniegti 22 iedzīvotāju viedokļi. Trīs viedokļi saņemti par aprūpes mājās pakalpojumu un 19 viedokļi par pašvaldības līdzfinansējumu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai, kas paredzētu, ka apgādniekam joprojām tiktu saglabātas tiesības uz pašvaldības sniegto atbalstu, bet no 1. maija pirms šo izmaksu segšanas no pašvaldības budžeta, tiktu  izvērtētas katra apgādnieka spējas segt pakalpojuma izmaksas.