Jaunumi, ziņas

Izsludinātais atbalsta apmērs ELFLA 15.kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 1.mērķim ”Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (ELFLA 1. rīcība) –132 970.97 EUR,

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībās

Atbalsta intensitāte

ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

132 970.97 EUR

60%, 65%, 80%

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Stacijas iela 1, Smārde, Tukuma novads

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

 

Papildus informācija un pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projekta īstenošanas teritorija ELFLA projektiem:

Tukuma novada Smārdes, Slampes, Džūkstes, Lestenes, Tumes, Jaunsātu, Zentenes, Degoles pagasti

Projektu iesniegumus var iesniegt  elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Ilustratīvs attēls