Aktualitātes biedrībām Aktualitātes
Pasākuma afiša

Izsludinātais atbalsta apmērs EJZF 12.kārtā un ELFLA 13.kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 1.mērķim ”Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (ELFLA 1. rīcība, EJZF 1.rīcība) – 179100,63 EUR,

3.mērķim “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 2.rīcība) – 25956,59 EUR.

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībās

Atbalsta intensitāte

ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

126 452,84 EUR

60%, 65%, 80%

EJZF 1.rīcībā  “Ekonomikas izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”.

52 647,79 EUR

30%, 50% ,70%, 80%

EJZF 2.rīcībā: 2.rīcība „Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”

25 956,59 EUR

30%, 50%, 80%

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – ELFLA 1.rīcībā: divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, EJZF rīcībās- 30.09.2023;
  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Stacijas iela 1, Smārde, Tukuma novads

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

 

Papildus informācija un pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projekta īstenošanas teritorija EJZF projektiem:

Tukuma novada Lapmežciema un Engures pagasti, Jūrmala

Projekta īstenošanas teritorija ELFLA projektiem:

Tukuma novada Smārdes, Slampes, Džūkstes, Lestenes, Tumes, Jaunsātu, Zentenes, Degoles pagasti

Projektu iesniegumus var iesniegt  elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Ilustratīvs attēls