Jaunumi, ziņas

Projekti tiks pieņemti šādās rīcībās:

EJZAF 1.rīcība “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana”- uzņēmējdarbības projektiem piekrastē (Lapmežciema, Engures pagasti).

ELFLA 1.rīcība “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”- uzņēmējdarbības projektiem Tukumā, Smārdes, Slampes, Džūkstes, Tumes, Lestenes, Jaunsātu, Degoles, Zentenes pagastos.

  EJZAF 1.rīcība ELFLA 1.rīcība
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 09.03.-07.04.2023 21.03.-21.04.2024
Izsludinātais publiskais finansējums:  500 000,00 EUR 250 000,00 EUR
Atbalsta intensitāte: 50-100% 40-65%
Maksimālā projekta summa: 200 000 EUR 150 000 EUR
Atbalstāmās darbības nozares: Ar primāro lauksaimniecisko ražošanu nesaistītas uzņēmējdarbības jomas (sadzīves pakalpojumi, sab.ēdināšana, veselības aprūpe, pārtikas un nepārtikas preču ražošana, soc., izglītības pakalpojumi, tūrisms, u.c.)
Sīkāka informācija: BDR “Partnerība Laukiem un jūrai”:  www.plj.lv, tālr. +371 29528441, pasts@plj.lv