NVO

Sākoties vasarai, atskatāmies uz paveikto aizvadītajos 2024. gada pavasara mēnešos.

Martā mūsu pensionāri pulcējās atskaišu sapulcē par veikto, nesasniegto un izaicinājumiem tālākajā darbībā. Sapulcē biedrības valdes priekšsēdētāja Lita Lukša analizēja valdes aktivitātes un iezīmēja turpmāko darbību. Biedrības grāmatvede Irēna Brenča atskaitījās par finansēm aizvadītajā gadā, savukārt revidents Jānis Frišfelds analizēja materiālo bāzi, veikto grāmatvedībā.

Daudzu gadu garumā, pateicoties Domes deputātei un SIA “Alante” Centra aptiekas vadītājai Agnesei Ritenei, izveidojusies laba sadarbība lekciju un praktisko nodarbību organizēšanā senioriem. Marta mēneša tēma bija “Imunitāte, kas tas ir?” un praktiskajā nodarbībā katram dalībniekam tika noteikts ķermeņa masas indekss.

Ļoti aktīvi mēneši bija retro deju kolektīvam “Vēlreiz”. Sadejošanās koncerts notika Bauskā “Meteņu danči”. Prezentējot kolektīva deju “Raibā vasara” dejotāji uzstājās Ogrē. Pašreiz notiek senioru gatavošanās senioru sadancošanās pasākumiem Iecavā, Strenčos, Rojā, Rempē un kolektīva “Vēlreiz” 10 gadu jubilejas koncertam rudenī.

Savu veselību un možumu 22 pilsētas seniori uzlabo vingrošanas grupā “Možums” Tukuma ledus hallē.

Katru pirmdienu teātra kopa “Kaprīze” pulcējas nodarbībās, lai iestudētu jaunus skečus. Pašreiz notiek gatavošanās teātra pēcpusdienai Veļķu mikrorajona iedzīvotājiem. Savu prasmi dalībnieki izrādīja Pūrē “Sveču dienā”.

Zolītes klubs “Kreicene” 21. maijā organizēja gadskārtējo zolītes maču ar Talsu zolītes spēlētājiem.

Liela atsaucība ir mūsu plānotajām ekskursijām. Bijām Alsungā, kur ekskursijas vadītāja saistoši un interesanti iepazīstināja ar vēsturiskajām vietām, Alsungas apkārtni. Suitu sievu koncerts bija emocionāls un atraktīvs.

Maija mēnesis noslēdzās ar ekskursiju uz Andžēnu staciju, kur izveidots muzejs ar plašu eksponātu klāstu. Pabijām arī Liepājā, Hoijeres kundzes viesu mājā – muzejā un Vecpils Dižlāņu muižā ar plašu programmu gida pavadībā.

Pieredzes bagāta bija valdes locekļu un interesentu dalību pie mūsu sadarbības partneriem Bikstos, Puzē, Talsos, Dundagā, Rojā, Laidzē, Stendē, Lapmežciemā, Smārdē, Zebrenē un Dobelē. Marta pēcpusdienā pie Jaunpils senioriem piedalījāmies ar izstādi “Tas bija tik sen un ne tik sen”. Pirmo reizi ciemojāmies Baldonē, lai iepazītu viņu biedrības prasmi organizēt atpūtu.

Šajā pavasarī pilsētas mēnešu jubilārus sveicām pensionāru biedrībā. Pateicoties teātra kopas “Kaprīze” uzvedumam “Pie ārsta”, biedrības “Asni” vadītājai Aijai Balandiņai, Tukuma pilsētas senioru ansamblim “Tukuma Malači” 180 apsveiktie jubilāri saņēma sirds siltumu un pozitīvas emocijas.

Liels paldies Tukuma novada pašvaldībai par materiālo atbalstu un Tukuma novada sociālā dienesta vadītajai Inai Balvgalvei par veiksmīgo sadarbību.

AS “Grindeks” mūsu pulciņu vadītājiem un valdei bija noorganizējusi ekskursiju uz Salaspils Botānisko drāzu, lekciju par kustību nozīmi ikdienā un brīnišķīgo cienastu. Pasākumu “Labdarības diena” mēs ierosinājām nosaukt arī par “Labestības dienu”, jo atmosfēra un attieksme bija ļoti pozitīva.

Par darbīgo pavasari neviltots paldies pulciņu vadītājiem – Sarmītei Norniecei, Valdim Drunkam, Ilgai Lagdziņai, Raimundam Keičam, kā arī daudziem mūsu pilsētas senioriem par darbīgumu, aktivitātēm, ieguldīto laiku un savstarpējo sapratni.

 

Tukuma pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja

Lita Lukša