Izsoles
Ilustratīvs attēls

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašums “Dzelzceļnieki”-6, Kandavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9062 900 0259, sastāv no dzīvokļa Nr. 6 ar platību 16,4 m2, kopīpašuma 166/2210 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0112 001, kopīpašuma 166/2210 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0112 002 un kopīpašuma 166/2210 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0112.

Sākumcena – 1600,00 euro, solis – 25,00 euro, nodrošinājuma maksa – 160,00 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.06.2024. plkst.13:00 līdz 02.07.2024. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.06.2024. plkst.13:00, noslēdzas 12.07.2024. plkst.13:00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 28016651.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

 

Informācija par Nekustamo īpašumu:

Nekustamā īpašuma adrese

“Dzelzceļnieki”-6, Kandavas pagastā, Tukuma novads  

Kadastra numurs

9062 900 0259

Nekustamā īpašuma sastāvs

- dzīvoklis Nr. 6, ar kopējo platību 16,4 m2 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1. (pirmajā) stāvā,

- kopīpašuma 166/2210 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0112 001,

- kopīpašuma 166/2210 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0112 002,

- kopīpašuma 166/2210 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0112. 

Īpašnieks

Tukuma novada pašvaldība 

Telpu iekšējās apdares raksturojums

Dzīvokļa telpu augstums – 3,31 m.

- apdzīvojamā virtuve – 16,4 m2, griesti – krāsoti, sienas – tapetes, grīdas – preskartona plātnes, durvis – koka, logi – koka vērtnes, stāvoklis – apmierinošs, slikts.

Cita informācija

Centralizēta elektroapgāde, vietējā siltumapgāde (plīts).