Atbalsta programmas
RadiTukumam info

Jau ceturto gadu notiek grantu konkurss “Radi Tukumam”. Konkursa mērķis: atbalstīt jaunas iniciatīvas uzņēmējdarbībā, kas atbilst uzņēmējdarbības pamatprincipiem un nodrošina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu. Konkursa pretendenti savas biznesa idejas var realizēt digitālajās un radošajās industrijās, vai saistībā ar mākslu un kultūru. Konkursa vērtēšanā prioritāte tiks dota tiem pretendentiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās saskaņā ar Tukuma novada teritorijas plānojumu 2011.-2023. gadam.

Kopējais granta fonds konkursā šogad ir 17715,00 eiro, kur viena projekta īstenošanai iespējams saņemt finansējumu līdz 3000 eiro. Kā arī pretendentam jāparedz savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā.

Granta apguves maksimālais termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Konkurss norisināsies trīs kārtās no 2018. gada maija līdz oktobrim.

Vērtēšanas komisija projekta pieteikumus izskatīs 3 kārtās atkarībā no to iesniegšanas laika:
• Līdz 21. jūnijam iesniegtos pieteikumus;
• No 22. jūnija līdz 31. augustam iesniegtos pieteikumus;
• No 1. septembra līdz 31. oktobrim iesniegtos pieteikumus.

Plašāka informācija par pieteikšanos grantu konkursam «Radi Tukumam 2018» pie Tukuma novada Domes uzņēmējdarbības veicināšanas speciālista Artūra Doveika pa tālruni +37163107284, mob. +37126197340, e-pastu:   vai klātienē Talsu ielā 4, iedzīvotāju pieņemšanas laikā pirmdienās no 14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00.

Tukuma novada Dome aicina visus interesentus uz «Radi Tukumam 2018» informatīvo pēcpusdienu 2018. gada 21. maijā plkst. 17.00, Talsu ielā 4, lai sniegtu ieskatu konkursa norisē un atbildētu uz jautājumiem.

Konkursa nolikums

1. pielikums Projekta pieteikums

2. pielikums Tāme

3. pielikums Naudas plūsma

4. pielikums Avansa pieprasījums

5. pielikums Atskaite par līdzekļu izlietojumu

6. pielikums Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai

Publicitātes plakāts (doc; pdf)